Keď roztiahnem paže doširoka
K oblohe sa nedokážem vziesť
Ale vtáčik, ktorý lieta oblohou
Nedokáže bežať ostošesť

I keď sa zatrasiem
Nevydám zvuk zvonivý
No zvonček ktorý zvoní poľahky
Nedokáže spievať ako my

Vtáčky, zvončeky a my
Všetci sme rozdielni
Všetci dobrí, potrební

~Kaneko Misuzu~