Toto video Japonci pripravili pre turistov chystajúcich sa na olympiádu v Tokiu (odložili ju na r. 2021) Video je plné pojapončených cudzích slov, ktoré sa dnes bežne používajú, ako napr. hanbágá – hamburger, toiretto – toalety, basu – autobus, takuší – taxík. Určite ste ani netušili, koľko japonských slov už ovládate…