O banzai.sk

Otázky a odpovede

Volám sa Anna Majerechová, moji priatelia ma poznajú aj pod nickom Anicka Sosovicka.

Pochádzam z východného Slovenska, zo Spišskej Novej Vsi. Japončinu so zameraním na medzikultúrnu komunikáciu som vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislave a v japonskej Yokohame.

Venujem sa jej od študentských čias neustále, kedy som zbierala prvé skúsenosti ako tlmočníčka, sprievodkyňa a lektorka. Viac o mojich predošlých pracovných skúsenostiach si môžte prečítať na stránke LinkedIN.

Momentálne pôsobím na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi, kde vyučujem japončinu v jazykovej škole a občasne sa venujem prekladom alebo tlmočeniu. Posledné dva roky som učila aj na jazykovej škole v Košiciach a takisto som zabezpečovala asistenciu japonským študentom medicíny na UPJŠ v KE.

V týchto mesiacoch z dôvodu karanténnych opatrení vyučovanie pre Košičanov a Spišiakov prebieha online.

Snažím sa to vnímať ako príležitosť, a tak skúmam možnosti inovatívneho vyučovania a vytváram vlastné učebné materiály. Používam platformy discord a jitsi, kde sa študenti majú možnosť vidieť, konverzovať, zapájať sa do interaktívneho vyučovania alebo napr. streamovať krátke filmy o Japonsku.

Banzai je samozrejme aj na facebooku kde sa snažím zdieľať s Vami rôzne zaujímavosti o Japonsku.