O banzai.sk

Otázky a odpovede

Kto som?

Anna Majerechová, pochádzam z východného Slovenska, študovala som japončinu a medzikultúrnu komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave a v japonskej Yokohame.

Japončine sa venujem už 15 rokov, pričom takmer 10 z toho je to profesionálne.

Začínala som v roku 2010 na Veľvyslanectve Japonska v Bratislave a momentálne žijem a pôsobím na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi a Košiciach, kde prekladám, tlmočím a vyučujem japonský jazyk.

Okrem rôznorodých pracovných aktivít sa venujem aj prednášaniu na festivaloch japonskej kultúry ako sú Comics salon či Anime show, vytváram učebné materiály pre študentov japončiny a vyučujem online.

Viac o mojich pracovných skúsenostiach, dobrovoľníckych aktivitách, skúsenostiach a schopnostiach sa môžete dozvedieť na stánke LinkedIN.

Ako som sa dostala k japončine?

Najčastejšia otázka, ktorú od ľudí pri svojej práci dostávam, je „Prečo si si vybrala práve japončinu?“ Keďže sa jedná o pre Slováka značne exotickú kultúru a jazyk, často ju sprevádza aj začudovanie.

Japončina ako jazyk sa mi veľmi páči. To ako znie, aká je rozmanitá. To ako prinúti človeka rozmýšľať úplne inak, pretože patrí medzi vysokokontextové jazyky, kde je viac povedaného v tom nepovedanom, medzi riadkami.

Stavba vety je napríklad úplne opačná ako v európskych jazykoch, sloveso je na konci. To znamená, že často musíte čakať až na koniec vety, kým sa dozviete, o čo hovoriacemu vlastne ide.

To býva náročné hlavne pri tlmočení oficiálnych príhovorov, ktoré bývajú vedené vo veľmi zdvorilej japončine – ktorá v praxi vyzerá tak, že čím je veta dlhšia, tým je zdvorilejšia.

Japončina má totiž množstvo zdvorilostných rovín, aby vedela vyjadriť úctu medzi komunikujúcimi. Ako v slovenčine vykáme a tykáme, tak sa medzi sebou rozprávajú aj Japonci, lenže ešte omnoho komplikovanejšie.

A najdôležitejšie z toho je, že ma to naozaj veľmi baví robiť.