O banzai.sk

Otázky a odpovede

Kto som?

Anna Majerechová, pochádzam z východného Slovenska, študovala som japončinu a medzikultúrnu komunikáciu na Univerzite Komenského v Bratislave a v japonskej Yokohame.

Japončine sa venujem už 15 rokov, pričom takmer 10 z toho je to profesionálne.

Začínala som v roku 2010 na Veľvyslanectve Japonska v Bratislave a momentálne žijem a pôsobím na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi a Košiciach, kde prekladám, tlmočím a vyučujem japonský jazyk.

Okrem rôznorodých pracovných aktivít sa venujem aj prednášaniu na festivaloch japonskej kultúry ako sú Comics salon či Anime show, vytváram učebné materiály pre študentov japončiny a vyučujem online.

Viac o mojich pracovných skúsenostiach, dobrovoľníckych aktivitách a schopnostiach sa môžete dozvedieť na stránke LinkedIN.